Sociaal emotionele ontwikkeling

Steeds meer mensen zijn bezig met het ontwikkelen van sociaal en emotioneel welzijn zijn. De reden hiervoor is dat steeds meer mensen beseffen dat het niet alleen belangrijk is om fysiek gezond te zijn, maar ook om mentaal gezond te blijven. Een belangrijk onderdeel van mentale gezondheid is de emotionele ontwikkeling en de sociale ontwikkeling.

Emotionele ontwikkeling is het vermogen om emoties te herkennen, begrijpen en reguleren. Deze vaardigheid is belangrijk om nieuwe relaties aan te gaan en kan ook helpen bij het omgaan met stressvolle situaties. Als je deze vaardigheid wilt ontwikkelen is het mogelijk om trainingen of coaching te volgen. Resultaat van deze training kan zijn dat je de vaardigheden beter ontwikkelt en daardoor je algehele welzijn ook beter wordt.

Begrijpen en omgaan met negatief gedrag

Er zijn verschillende vormen van negatief gedrag zoals:

  • Anti-sociaal gedrag
  • Hyperactiviteit en ongeconcentreerd zijn
  • Niet gemotiveerdheid zijn
  • Extreem aandacht vragen
  • In zich zelf teruggekeerd zijn

Bij al deze kenmerken kan het zijn dat er een onderliggend probleem is in de sociaal-emotionele ontwikkeling van een persoon.

Zoals we al eerder zeiden zijn deze eigenschappen van belang om relaties aan te gaan en te onderhouden en om te gaan met geladen periodes.

Om dit gedrag wat beter te begrijpen zullen we de eigenschappen stuk voor stuk gaan bespreken in dit artikel.

Anti-sociaal gedrag

Anti-sociaal kan leiden tot veel verschillende soorten gedrag zoals:

  • Pesten
  • Agressie
  • Liegen
  • Stelen
  • Vandalisme

Dit anti-sociale gedrag kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaken zijn een gebrek aan empathie, een laag gevoel van eigenwaarde of problemen in de sociale ontwikkeling.

Zoals je ziet leidt dit allemaal tot negatief gedrag, het is dus belangrijk om dit gedrag serieus te nemen en professionele hulp te zoeken als het zich voordoet.

Hyperactiviteit en ongeconcentreerd zijn

Hyperactiviteit en ongeconcentreerd zijn zijn symptomen van ADHD. Een van de kenmerken van mensen met ADHD is dat ze vaak moeite hebben om zich te concentreren, moeilijk kunnen stil zitten en zijn over het algemeen impulsief.

Naast deze problemen is er vaak ook een achterstand in de sociale ontwikkeling. Dit uit zich onder andere in het niet begrijpen van sociale signalen. Er zijn hier verschillende behandelingsopties voor zoals medicatie, therapie en coaching.

Niet gemotiveerdheid zijn

Vaak komt ongemotiveerdheid voort uit een gebrek aan interesse in de taak of het onderwerp. Het gebrek aan interesse kan soms worden veroorzaakt doordat de persoon het belang van de taak niet in ziet. Probeer dan goed uit te leggen waarom het belangrijk is om het te doen of te leren. Hierdoor zal de gemotiveerdheid toenemen.

Extreem aandacht vragen of zich zelf terugtrekken

Extreem aandacht vragen of zich juist terugtrekken zijn beide symptomen van problemen in de sociale en emotionele ontwikkeling. Mensen die extreem aandacht vragen hebben vaak een laag zelfbeeld en zoeken bevestiging van anderen.

Mensen die extreem aandacht vragen, willen door dit gedrag vaak bevestiging en aandacht van anderen krijgen. Het gedrag dat zich hierbij uit is dan vaak het onderbreken van anderen, overdreven uitgesproken zijn tot aan het kwetsende toe of soms zelfs provocerend gedrag vertonen. Logisch dat dit gedrag tot irritatie bij anderen kan leiden, wat weer voor isolatie of afwijzing kan zorgen, waardoor het lage zelf beeld nog extra wordt versterkt.

Sommige mensen die een laag zelfbeeld hebben vertonen juist het tegenovergestelde gedrag ze zeggen bijvoorbeeld niet veel, hebben veel moeite om nieuwe vrienden te maken of vermijden zelfs sociaal contact en grote groepen mensen. Uiteraard zorgt dit gedrag ook voor sociale isolatie.

Scroll to Top