Pesten

Pesten is een probleem dat zich regelmatig voordoet op scholen en andere plaatsen. Het kan niet alleen een diepe indruk nalaten op je kind, maar ook op jou als ouder.

Het kan lastig zijn om te bepalen waar de grens ligt tussen plagen en pesten en wat de oorzaken kunnen zijn van dit pestgedrag. Dit artikel geeft daar meer informatie en duidelijkheid over.

Wat is pesten precies?

Bij pesten is er sprake van agressieve gedrag waarbij de intentie bestaat om iemand herhaaldelijk te kwetsen. Vroeger gebeurden pesten alleen offline, maar tegenwoordig met alle social media en smartphones gebeurt het ook online, bijvoorbeeld via Instagram, Tiktok of WhatsApp.

Bij pesten zijn doorgaans drie partijen betrokken: de pester, de gepeste en de omstanders. In veel gevallen heeft de pester een sterkere sociale positie dan degene die gepest wordt.

Oorzaken en gevolgen van pesten?

om het probleem pesten aan te pakken is het belangrijk om te weten wat de oorzaken zijn waarom iemand pest. Daarnaast kan het ook nuttig zijn om te weten wat pesten voor gevolgen kan hebben. Daarom gaan we dat nu bespreken.

Oorzaken van pesten

Er zijn verschillende oorzaken van pesten, namelijk:

 • Mogelijk werd de dader vroeger zelf gepest of vreesde hij/zij om gepest te worden. Om te voorkomen dat hij/zij het doelwit wordt van mogelijke pesters, tracht de dader de aandacht af te leiden door iemand anders te pesten.
 • Het gedrag van een groep kan van invloed zijn: degenen die als leiders van een groep worden gezien, kunnen de anderen aansporen om die sociaal niet zo handig is of al een beetje buiten de groep valt te pesten.
 • Wanneer een kind pest, kan dit mogelijk te wijten zijn aan een gebrek aan warmte en veiligheid binnen het gezin, of doordat agressief gedrag in het gezin wordt getolereerd.
 • Mensen kunnen soms vanuit sociale onhandigheid anderen pesten, zonder zich bewust te zijn van het effect op de ander. Zo kan iemand denken dat het normaal is om op deze manier grapjes te maken en denkt er niet over na dit de andere kan kwetsen.
 • Als iemand het gevoel heeft te moeten presteren kan hij ook pesten door de competitiedrang of door jaloezie en afgunst dat iemand anders beter presteert. Zo zie je ook bij bedrijven waar een werknemer individueel moet scoren er vaker pest gedrag is in tegenstelling tot bedrijven waarbij er veel moet worden samengewerkt.

Gevolgen van pesten

 • Depressie
 • Overspannen gevoel of zelfs een burn-out
 • Slechter slapen
 • Gedragsstoornissen
 • Bang zijn om naar het werk/school te gaan en daardoor ziekmelden
 • Angst hebben om nieuwe contacten te leggen
 • Paniek en straatvrees
 • Minder presteren op school
 • Gevoelens van eenzaamheid
 • Ontwikkelen van minderwaardigheidscomplex of onzeker gevoel.

Verschil tussen pesten en plagen?

Pesten en plagen worden vaak door elkaar gebruikt, maar toch zit er een groot verschil tussen de twee.

Plagen is vaak tijdelijk en wederzijds, waarbij beide partijen erom kunnen lachen.

Pesten daarentegen is een langdurig proces van agressief gedrag waarbij een persoon meerdere keren een ander persoon uitscheldt, buitensluiten, of fysiek geweld gebruikt terwijl de ander dit dus niet wil.

In onderstaande video wordt het ook duidelijk uitgelegd.

Verschillende soorten van pesten

Er is niet 1 manier van pesten. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van pesten en te weten dat er verschillende manieren zijn.

 1. Verbaal pesten: Hierbij moet je denken aan het gebruiken van beledigende woorden, iemand denigreren door bepaalde uitspraken, iemand bang maken of zelfs bedreigen, roddelen of geruchten of leugens over iemand vertellen.
 2. Fysiek pesten: Bij fysiek pesten gaat het om geweld, zoals slaan, schoppen of duwen.
 3. Relationeel pesten: Hierbij zorg je dat iemand buiten de groep valt zoals bijvoorbeeld het uitsluiten van sociale activiteiten, het negeren van iemand of het buitensluiten uit groepen.
 4. Cyberpesten: Cyberpesten is relatief nieuw en is met name opgekomen met de komst van social media. Hierbij kan je denken aan het plaatsen van negatieve opmerkingen op sociale media of het bewerken van iemands foto op een gemene manier of een fake account aanmaken van die persoon. Onder cyberpesten vallen ook gemene e-mails sturen naar iemand. Daarnaast wordt in sommige gevallen ook gepest in WhatsApp groepen iets waar weinig zicht op is, maar wel vergaande gevolgen kan hebben tot de sfeer in een klas bijvoorbeeld.

Scroll to Top