Hoe pedagogiek een grote rol speelt in de klas

Opvoedkunde, ofwel pedagogiek, is een vorm van wetenschap en psychologie waarbij er gekeken wordt naar de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Het is daarom ook geen verrassing dat pedagogiek een belangrijke rol speelt in het leven van een docent. Vormen van lesgeven, zoals coaching in het primair onderwijs, spelen een grote rol in het pedagogisch handelen in de klas, en daarmee ook in het leven en het ontwikkelen van de leerlingen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de lesstof die het kind zal moeten leren, maar ook naar de relatie tussen de leerling en zijn of haar omgeving. Deze is namelijk van grote invloed op de leervaardigheden.

De pedagogische rol van de docent

Docenten vervullen van zichzelf 6 verschillende rollen. Hierbij kun je denken aan de rol van presentator, waarbij er iets uitgelegd wordt, maar ook aan de rol van pedagoog. Deze pedagogische rol is voornamelijk terug te zien in het motiveren en stimuleren van de leerlingen. Het als het ware ‘opvoeden’ van de kinderen die je elke dag in de klas hebt zitten en het creëren van een veilig en gezond leerklimaat. Om te kunnen leren en dit op een positieve manier te doen, is het voor de leerlingen belangrijk dat er goed contact is tussen hen en jou. Als de leerlingen zich veilig voelen, zullen ze bijvoorbeeld een actievere rol innemen.

Een weg twee kanten op

Een goede connectie tussen leerkracht en leerling komt door elkaar te kennen. Dit betekent niet alleen dat het van belang is om als docent alle namen van de leerlingen te kennen, maar juist veel meer dan dat. Wat zijn de interesses van de leerlingen en waar zijn ze goed in? Wat speelt er in de thuissituatie en wat is er juist heel motiverend voor iedere leerling? Dit gaat twee kanten op, ook het delen van jouw interesses en hobby’s, zorgt voor een betere verbinding. Hoe fijn is het als leerling om te weten dat jouw docent na schooltijd zich ook bezighoudt met de dingen die jou interesseren?

Een complimentje voor mee naar huis

Een goede band opbouwen gaat niet alleen door het delen van persoonlijkheden. Waar we snel geneigd zijn om iemand op de vingers te tikken als het fout gaat of niet zoals we verwachten, is juist het geven van complimentjes veel effectiever. Door het laten inzien van de kwaliteiten of positieve aspecten van het gedrag van de leerling, zal de verhouding tussen jullie sneller op een positieve manier eindigen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top